ADJI-ONE CENTHIAGO – INTRO (AMABOUGOUDOU BING BING CHÉ) (2019)