LUDA FLOW Ft. COLLECTIF DE KATI FOUGA – FOUGA CITY (2019)